YOUTH CLUB

We are working closely with Maerdy youth to establish a youth club in the Y Banwen grounds. The youth club currently runs on a Wednesday and Thursday night at  Canolfan Maerdy.

CLWB IEUENCTID

Rydym yn gweithio'n agos gyda Maerdy ieuenctid i sefydlu clwb ieuenctid ar dir Y Banwen. Ar hyn o bryd mae'r clwb ieuenctid yn rhedeg ar nos Fercher a nos Iau yng Nghanolfan Maerdy.

COMMUNITY GARDEN

We want to see a vibrant community garden  here in Y banwen do you have green fingers or horticultural and permaculture skills  then we are looking forward to hearing from you

GARDEN CYMUNEDOL

Rydym eisiau gweld gardd gymunedol fywiog yma yn Y Banwen oes gennych chi fysedd gwyrdd neu sgiliau garddwriaethol ac permaculture yna rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych

SERVICES

VOLUNTEERING

 

We are looking for volunteers to help us develop the grounds of Y Banwen, come along and learn new skills in a friendly environment.

GWIRFODDOLI

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu i ddatblygu'r sail Y Banwen, dewch draw i ddysgu sgiliau newydd mewn amgylchedd cyfeillgar.